Moda

Hipsteri i hipsterizam

U poslednje vreme, svedoci smo sve učestalijeg i popularnijeg termina #hipster. Za one koji možda još uvek ne znaju najjasnije šta ovaj termin...

Hipsteri i hipsterizam

KategorijaModa