Računari i multimedija

Zastita dece na internetu

Podeli dalje

Mladi provode oko 3,5 sata dnevno pred televizorom, i od dva do pet sati na internetu. Pored korisnika koji internet koriste na kompjuteru, sve veći je i broj onih koji mu pristupaju putem mobilnog telefona (čak 40 odsto učenika nižih i  65 odsto učenika viših razreda srednje škole).  Istraživanja pokazuju i da mlađa populacija ispitanika na internetu najčešće posećuje Youtube i Facebook, kao i zabavne sajtove.

S obzirom na te podatke, „Telekom Srbija“ a. d., kao kompanija koja objedinjuje sve servise u oblasti telekomunikacija – mobilnu i fiksnu telefoniju, internet i multimedijalne sadržaje, i koja posebnu pažnju posvećuje ne samo informatičkom opismenjavanju dece i omladine, već i zaštiti dece na Internetu, podseća svoje korisnike na usluge koje su već u njihovoj ponudi.

Budući da deca, bez znanja roditelja, mogu da budu u situaciji da prate neprikladne televizijske sadržaje i budu izložena opasnostima internet sadržaja na kućnim računarima, mobilnim telefonima ili tablet uređajima, Telekom Srbija je omogućio roditeljima da zaštite svoje dete aktivacijom opcije Roditeljska kontrola. Roditelji – korisnici Open IPTV usluge, opciju Roditeljska kontrola mogu aktivirati veoma lako i jednostavno, putem daljinskog upravljača. Na taj način mogu da, definisanjem zabrane pristupa određenom tipu programa (za mlađe od 12, 15, 18 godina), onemoguće praćenje TV sadržaja koji nisu prilagođeni uzrastu njihovog deteta. Prema podacima koje kompanija poseduje parental kontrol na IPTV platformi ima uključeno oko 202. 300 korisnika, od kojih je oko 160.000 tu opciju koristilo i podešavalo.

Jedna od funkcionalnosti antivirusne zaštite koju kompanija ima u ponudi je i funkcionalnost Roditeljska kontrola u okviru servisa Anti Virus zaštita korisnika, koju roditelj može instalirati na tri uređaja po svom izboru: na kućnom računaru i smart uređajima (mobilni telefon i tablet). Na taj način roditelji mogu detetu da ograniče pristup sajtovima za koje smatraju da nisu pogodni za njega, kao i vreme koje će njihovo dete provoditi na Internetu. Izborom starosne dobi automatski se aktivira zabrana za sajtove sa određenim sadržajima, a roditelj ima i mogućnost samostalnog podešavanja. Takođe, roditelji mogu podesiti dane (radni dan i/ili vikend), kao i vremenski period kada je detetu dozvoljeno da pristupi Internetu. Ukoliko to žele, roditelji mogu da vide spisak blokiranih sajtova i istoriju sajtova kojima je njihovo dete pristupilo.

Telekom Srbija u narednom periodu planira i puštanje nove usluge koja će omogućiti korisnicima da bez dodatnih podešavanja na računaru  obezbede sigurno surfovanje po Internetu,  odnosno zaštitu osetljivih podataka. Sav saobraćaj tih korisnika će biti filtriran na jednom centralnom mestu u mreži i do korisnika će se isporučivati samo sadržaj koji je siguran za korišćenje. Korisnik će moći da odabere da li će koristiti predefinisanu polisu za zaštitu dece od neprimerenog sadržaja (u skladu sa njihovim godinama) ili da sam definiše ono čemu članovi njegove porodice ne bi trebali da pristupaju. Prednost ovakvog vida zaštite je u tome što korisnik nema potrebu da sam podešava sistem već uz minimalan trud dobija sigurnu zaštitu u realnom vremenu.

Naravno, potrebno je napomenuti da je najsigurnija zaštita, pored obaveznog Anti Virus programa, i edukacija korisnika o tome šta je bezbedno ponašanje na Internetu. Telekom Srbija podseća i da je 2009. godine, koja je proglašena godinom zaštite dece na Internetu, podržala i jedinstven sajt Klikni bezbedno sa edukativno-zabavnim sadržajima koji roditeljima i deci ukazuju na brojne opasnosti koje vrebaju sa Interneta, ali i na načine efikasne zaštite dece na Internetu.

Više informacija o bezbednosti na internetu možete saznati i na sajtu Telekoma, gde u okviru teme bezbednost posebno ukazujemo na odeljak Zaštita dece.

 


Podeli dalje

Ostavite komentar

Click here to post a comment