Deca

Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece

Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece

19. novembar je Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece, koji se u svetu obeležava od 2000. godine. Pravo na bezbedno i podržavajuće okruženje za odrastanje i pravo na zaštitu od svih vidova nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta zasnovano na Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija koju su ratifikovale skoro sve države sveta. Ipak stotine miliona dece godišnje izloženo je različitim oblicima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Prema UNICEF-ovim podacima, više od 300.000 dece u svetu služe kao vojnici, a u više od 40 zemalja oko milion dece su zatvorenici. U pet država izriču se i smrtne kazne deci. Oko 150 miliona dece ispod 15 godina starosti prisiljeno da radi teške fizičke poslove i da ne pohađa školu. Podaci koje su  objavili 2012. godine govore nam da:

-Čak 150 miliona devojčica i 73 miliona dečaka širom sveta su žrtve seksualnog nasilja svake godine, koje obično počini neko iz kruga njihove porodice.

-Između 133 i 275 miliona dece godišnje svedoci su nasilja u porodici.

-Između 20% i 65% od školskog uzrasta prijavljuje da su bili verbalno ili fizički zlostavljani od strane svojih vršnjka.

-Između 80 i 100 miliona devojčica su ‘nestale’ iz svetske populacije – bilo kao žrtve rodno zasnovanog čedomorstva, feticida, neuhranjenosti i zanemarivanja.

-1,2 miliona dece žrtve su trgovine ljudima svake godine.

-U samo 29 država svako nasilje nad decom je zabranjeno, ostavljajući ogromnu većinu dece svetske populacije, bez adekvatne pravne zaštita od nasilja.

-Ljudi koji su uključeni u njihove živote počinili su većinu nasilnih dela protiv dece: roditelji, nastavnici, vršnjaci iz škole, poslodavci i negovatelji.

-Više od polovine (53%) od 215 miliona dece radnika širom sveta radi u opasnim uslovima.

-Do danas, oko 300.000 dece se regrutuje i koristi za raznovrsne oružane snage / grupe u više od 30 zemalja

svetski_dan_prevencije_zlostavljanja_i_zanemarivanja_dece_v

Svedoci smo da je nasilje nad decom u konstantnom porastu, da se javlja u različitim oblicima i ispoljava putem najrazličitijih kanala, uključujući i internet nasilje. Često puta, roditelji, porodica i prijatelji nisu ni svesni da im je dete žrtva nasilja. Sa druge strane, poražavajuć je podatak da se više od 60% dece u vaspitne svrhe fizički kažnjava. Iz ovih i mnogih drugih razloga, Vlada republike Srbija je, u saradnji sa UNICEF-om, prošle godine formirala Jedinicu za prevenciju nasilja, koja posluje u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koja ima za cilj da zaštiti decu od svih oblika nasilja.

Nasilje ostavlja ne samo fizičke rane već i psihičke ožiljke kod dece. Ono je štetno za njihovo fizičko i mentalno zdravlje, ugrožava njihovu sposobnost da uče i da se druže i podriva njihov razvoj. Nasilje nad decom se isuviše često ne vidi, o njemu se ne čuje i ne izveštava dovoljno; neka nevidljivo postane vidljivo: dignimo glas i zaustavimo nasilje nad decom.

Fb komentari
Tagovi

Facebook

Organ Vlasti Instagram