Deca

Droga sleng rečnik

Droga sleng rečnik sa poznatim i manje poznatim terminima jer odgovornost svakog roditelja treba da je u tome da bude informisan i vodi računa o eventualnim...

Facebook