KategorijaTrudnoća

Trudnoća

Amniocinteza

Amniocinteza je dijagnostički test kojim se otkrivaju eventualne abnormalnosti i genetski poremećaji. U pitanju je procedura u toku koje se iglom kroz pupak...

Facebook