Akcije

Podržimo pravo na legalan abortus!

Podržimo pravo na legalan abortus!
Podeli dalje

U Španiji se ovih dana vodi oštra polemika protiv najavljenog usvajanja zakona po kojem se ženama u ovoj zemlji oduzima pravo na legalan i siguran abortus (izuzev u slučaju bolesti ili silovanja). Podržimo pravo na legalan abortus!


Povodom vesti o ograničavanju prava žena u Španiji da odlučuju o vlastitom telu, Centar Modernih Veština je pokrenuo peticiju protiv ograničavanja prava na legalni abortus u Španiji. Ako se ovaj predlog zakona, o kojem će se glasati početkom februara, stupi na snagu, pravo na legalan abortus će imati samo one žene za koje se dokaže da im je ugrožen život, psihičko ili fizičko zdravlje ili ukoliko je trudnoća začeta silovanjem! Pa čak i u tom slučaju, pre samog odobrenja države, nesrećne žene će morati da podnesu tužbu protiv NN lica koje je nad njima izvršio seksualno ili bilo koje drugo nasilje.

Potpišite peticiju i podržite prava žena u Španiji da same odlučuju o svom telu. Ovo ne znači da Centar, potpisnici, pa ni portal Organ Vlasti podržavaju abortus kao metod planiranja porodice, već pravo na slobodan izbor svake žene.

podržimo_pravo_na_legalan_abortus_v

Aktivisti širom Evrope su pokrenuli uznemirujuću kampanju kojom javnost podsećaju na sve one metode koje su se, tokom ranijih perioda zabrane abortusa, koristile za prekid neželjenih trudnoća. Fotografišu sa žičanim vešalicama i iglama za pletenje koji su se koristili za improvizovani vid abortusa koji su, u velikom broju slučajeva, bili opasni po ženu i njeno zdravlje.

Španija, pa i sve druge države, trebalo bi da se okrenu kontinuiranoj edukaciji i obukama o merama prevencije neželjene trudnoće jer, istraživanja su pokazala da restriktivni zakoni ne smanjuju broj abortusa već znatno uvećavaju broj nelegalih i nebezbednih prekida trudnoće.

Neka se i naš glas čuje i zabeleži, izvršimo pritisak da predlog zakona ne bude izglasan jer, ne zaboravimo, ovo isto sutra i nas može snaći. Setite se da je kod nas već prošao zakon po kojem svi abortusi moraju biti evidentirani imenom i prezimenom.

Pravo na legalan abortus je pravo na slobodan izbor.

Podeli dalje

Ostavite komentar

Click here to post a comment

Facebook