Zdravlje

Šta posle poplava?

Šta posle poplava?
Podeli dalje

Sve zarazne bolesti koje se mogu javiti kao posledica poplava koje su pogodile našu zemlju mogu merama predostrožnosti i prevencije biti značajno redukovane ukoliko se stanovništvo pridržava mera i preporuka koje zvanične institucije objavljuju gotovo svakodnevno.

 

U protivnom, ugrožene su ne samo osobe koje se vraćaju u svoje domove, na imanja i radna mesta, već i one osobe koje učestvuju u sanaciji terena i posledica poplava.

 

MERE PREDOSTROŽNOSTI PO PREPORUKAMA SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

 

Šta posle poplava? Prvo i osnovno pravilo je da se, dok nadležni organi to ne odobre i zvanično objave, žitelji poplavljenih naselja ne vraćaju samoinicijativno (jer prvo treba proveriti bezbednost preostalih objekata, a zatim je pоtrеbnо izvršiti dеzinfекciјu, dеzinsекciјu i dеrаtizаciјu istih, ali i celog terena којi је bilо pоplаvljen). Postoje protokoli po kojima se navedeni postupci pravilno izvode i svakako treba poštovati uputstva koje stručno osoblje daje.

Navedene mere, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) se dele na kratkoročne i dugoročne.

Kratkoročne mere:

Hlorisanje vode: obezbeđivanje zdrave vode za piće najbitnija je mera prevencije koja se mora sprovesti, pa tako građani ne smeju koristiti vodu osim na način i u svrhe koje su im preporučile zvanične institucije.

Vakcinacija protiv Hepatitisa A: po preporukama SZO masovna imunizacija protiv hepatitisa A se ne preporučuje. Vakcinacija grupa izloženih riziku (kao što su osobe angažovane na sanaciji posledica na vodovodnim i kanalizacionim mrežama ili su u kontaktu sa otpadnim vodama) može biti razmatrana. U slučaju pojave dijagnostikovanog hepatitisa A  treba razmotriti da li je indikovana imunizacija osoba koje su u kontaktu sa obolelima. Upotreba imunoglobulina se ne preporučuje. Dijagnoza akutnog hepatitisa A potvrđuje se anti HAV IgM antitelima.

šta_posle_poplava_v
Zdravstveno prosvećivanje: promocija korisnih higijenskih navika, obezbeđivanje sigurnih tehnika za pripremu hrane, obezbeđivanje flaširane vode ili hlorisanje vode za piće, mere koje stanovništvo treba da preduzme pre, u toki i nakon povratka u svoje domove i na radna mesta samo su deo zdravstvene edukacije i promocije zdravih navika. Svi detalji se mogu naći i na sajtu Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Postupanje sa leševima: o svim zaostalim i pronađenim leševima životinja građani moraju obavestiti  nadležne organe kako bi isti sa njima postupili po protokolima (postoje protokoli o postupanju sa leševima, ali i protokoli o merama predostrožnosti zaposlenih koji dolaze u kontakt sa istim), a sve u cilju uklanjanja mogućnosti za eventualno širenje nekih zaraznih oboljenja.


Podeli dalje

Ostavite komentar

Click here to post a comment

Facebook