Zdravlje žene

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25. novembar je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ustanovljen od UN, a u znak sećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske republike, koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo.

1999. godine,  Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.  Ovaj dan, koji se u svetu obeležava narandžastom bojom, ujedno je i dan kojim počinje 16 dana aktivizma – globalna, svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta, a koja se završava 10. Decembra, Danom ljudskih prava.

Ko su bile sestre Mirabel?

Sestre Mirabel simbol su nacionalnog i feminističkog otpora, a evo i malo više detalja o tome ko su one bile. Patria, Minerva, Maria Teresa i Dede Mirabel su bile političke aktivistkinje i simbol otpora prema diktatorskom režimu tadašnjeg vladara Trujilla. Delovale su pod imenom imenom „Las Mariposas“ (Leptiri), a zbog svoje borbe za demokratiju i revolucionarnioh aktivnosti, hapšene su nekoliko puta, zajedno sa svojim muževima. 25. novembra 1960. godine, na putu ka muškom zatvoru, gde su isle u posetu svojim muževima, tajna policija diktatora Trujilla likvidirala je ove hrabre sestre, da bi njihova tela polomljenih kostiju i sa vidnim tragovima davljenja, bila pronađena u džipu gurnutom sa puta da izgleda kao nesrećni slučaj. Ovo stravično nedelo izazvalo je šok i bes među narodom, što je dovelo do stvaranja i jačanja pokreta protiv Trujillovog diktatorskog režima. 30. maja naredne godine, na njega je izvršen atentat, a vrlo brzo dolazi i do pada njegovog režima.

medjunarodni_dan_borbe_protiv_nasilja_nad_zenama_v

O ovim hrabrim sestrama snimljen je i film “In The Time Of Butterflies”.

Prema najnovijim istraživanjima, 35% žena globalno je imalo neku vrstu iskustva sa fizičkim/seksualnim nasiljem; između 40% i 50% žena u EU doživljava neku vrstu seksualnog uznemiravanja na poslu; u SAD 83% devojčica uzrasta 12 do 16 godina je bilo seksualno uznemiravano u školi!

Kada je u pitanju Srbija, prema podacima Sigurne kuće, svaka druga žena je tokom života bila izložena nekom obliku porodičnog nasilja. Prema dokumentu Uprave za rodnu ravnopravnost RS „Mapiranje porodičnog nasilja prema ženama u centralnoj Srbiji„, taj procenat iznosi 54,2 odsto, što znači da je svaka druga žena iskusila nasilje u porodici. Čak 37,5 odsto žena prijavilo je da je porodičnom nasilju bila izložena u proteklih godinu dana. Deset odsto žena prijavljulje fizičko nasilje u proteklih godinu dana, a skoro 22 odsto je telesnom nasilju bilo izloženo nekad u životu. Kada je o psihičkom nasilju reč, brojke još više zabrinjavaju: čak 32 odsto žena u Srbiji bilo je izloženo takvom nasilju u proteklih godinu dana, a tokom života ga iskusi skoro polovina njih – 48,7 odsto.

medjunarodni_dan_borbe_protiv_nasilja_nad_zenama_v1

  • Fizičko nasilje se ispoljava kroz različite forme fizičkog napada žene, od drmusanja, povlačenja za kosu, preko fizičkih udaraca, davljenja, do teških oblika napada oruđem i oružjem ili fizičkog mučenja pečenjem, i slično.
  • Psihičko nasilje se ispoljava preko ponašanja usmerenih na psihološki integritet i zdravlje žena, kao što su omalovažavanje, vređanje, verbalni napadi, pretnje, zastrašivanja, do ignorisanja, uskraćivanja pažnje, razgovora i ograničavanja sloboda.
  • Podaci o prevalenciji pojedinačnih oblika nasilja ukazuju da je psihičko nasilje najrasprostranjenije, a da je najmanje zastupljeno seksualno nasilje, odnosno silovanje u porodici.

Treba li da žmurimo na ove podatke?!

Fb komentari
Tagovi

Facebook