Zdravlje žene

Svetski dan borbe protiv side 2013

Svetski dan borbe protiv side 2013

Danas je Svetski dan borbe protiv side, dan koji se obeležava od 1988. godine sa ciljem podizanja svesti o ovoj smrtonosnoj bolesti, načinima prevencije, merama zaštite i sa nadom da se ova opaka bolest iskoreni.

Oko 2.5 miliona ljudi bude inficirano HIV-om svake godine, od čega se 2.400 mladih između 15 i 24 godina zarazi svakoga dana i na svet dođe 700 dece koja obole prenošenjem virusa od majke. Najugroženije grupe koje su u riziku od dobijanja ovog smrtonosnog virusa su žene i deca, homoseksualci, zatvorenici i siročad. Podizanje svesti i stalne edukacije o ovoj bolesti su ključni načini borbe protiv HIV-a i AIDS-a.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji je registrovano 2.820 inficiranih HIV-om (virusom humane imunodeficijencije), od kojih je 1.620 obolelo od AIDS-a (side), a 1.126 HIV pozitivnih je umrlo. Dalji podaci govore da je od broja obolelih koji su registrovani, skoro 13 puta više muškaraca nego žena (88 muškaraca i sedam žena). Većina novootkrivenih HIV pozitivnih osoba u Srbiji je uzrasta od 20 do 49 godina, a svaki treći ima od 20 do 29 godina. Među novoobolelima u Srbiji su i dve osobe koje imaju između 15 i 19 godina. U periodu januar – novembar 2013. u Srbiji, novodijagnostikovano je 109 osoba inficiranih HIV-om, u istom periodu je kod 32 osobe dijagnostikovan AIDS (sida), dok je 14 osoba umrlo od AIDS-a.

svetski_dan_borbe_protiv_side_v
Nivo edukacije o virusu HIV-a i AIDS-a su zabrinjavajuće niski; u čak 26 od 31 zemalja koje su najugroženije ovom smrtonosnom bolešću, manje od 50% mladih žena ima jasno i tačno saznanje o ovoj bolesti, načinima dobijanja, kao i merama prevencije i zaštite. Mladi ljudi su, nažalost, u samom epicentru ove globalne epidemije, zbog čega je potreban stalan rad sa njima, na svim nivoima.

U podizanje svesti i zaštitu naše dece i nas samih, neophodno je da se uključe, kako pojedinci, tako i institucije, organizacije, pa i sama država. Učinimo sve što možemo da stvorimo svet u kojem ćemo iskoreniti ovu opaku smrtonosnu bolest i sve(s)t u kojem oboleli neće biti diskriminisani i uskraćeni za bilo koja od svojih prava. Naša obaveza i odgovornost su da doprinesemo da nijedan život ne bude izgubljen zbog side, što je smisao inicijative UNICEF-a i ostalih svetskih i zdravstvenih organizacija – da dođemo do generacije bez HIV-a.

Fb komentari
Tagovi

Facebook

Organ Vlasti Instagram