Akcije

Izvod iz statuta Organa Vlasti

Izvod iz statuta Organa Vlasti
Podeli dalje

izvod iz statuta organa vlastiMuškarci žive u našem svetu i moraju toga da budu svesni. Svako prekoračenje prava muškaraca, namerno ili nenamerno, biće kažnjeno uskraćivanjem seksa. Višestruki prestupnici će biti kažnjeni apstinencijom samo sa njihove strane. 
 

–    Preambula:
Borba za jednakost polova je neravnopravna, žene imaju Organ Vlasti!
Muškarci žive u našem svetu i moraju toga da budu svesni. Svako prekoračenje prava muškaraca, namerno ili nenamerno, biće kažnjeno uskraćivanjem seksa. Višestruki prestupnici će biti kažnjeni apstinencijom samo sa njihove strane.  
 
–    Pokušaj preljube
Pravilo iz košarke „3 sekunde“ će biti primenjeno u definisanju pokušaja preljube. Po tom pravilu, preljubom u pokušaju će se smatrati svako gledanje u poznate ili nepoznate zadnjice, grudi ili drugi deo nagog ili prekrivenog tela u periodu dužem od 3 sekunde (na monitoru ili televiziji preko 6 sekundi).
–    Okretanje obraza
Muškarac mora striktno da poštuje savet iz Svetog pisma, tj. kad mu žena lupi šamar on treba da okrene i drugi obraz.
 

–    Iniciranja seksa
Muškarac mora da se povinuje na iniciranje seksa od strane žene u svakom trenutku i na svakom mestu (čak i kad mu rodbina sa sela spava u susednoj sobi!).


–    Sastanci sa ortacima

Dužina trajanja druženja sa ortacima direktno je proporcionalna dužini braka po formuli
1 godina braka = sat druženja sa ortacima sedmično, umanjeno za 2 sata sedmično za svako dete.
To bi značilo da muškarac sa dvoje dece, može da očekuje da se od pete godine braka intenzivno druži sa drugarima sat vremena sedmično.
–    Familije i posete istih
Svaki muškarac ima 72 sata godišnje koja može da iskoristi za dovođenje familije u toplo porodično gnezdo. Prekoračeni sati se oduzimaju od sati druženja sa ortacima, a koji će se računati retroaktivno, od trenutka kada se muškarac kandiduje za družene sa ortacima. Pri poseti familije zabranjeno je pevanje „onih naših pesama“ bez obzira koliko muškarac ne podnosi penzionisanog oficira DB-a sa sprata iznad nas. Svaki sat pevanja naših pesama računaće se kao dva sata posete familije!

Nastaviće se
 
Povezano:
 
 
 
 

Podeli dalje

4 komentara

Click here to post a comment

Facebook