Akcije

Rezultati ankete o prevenciji raka dojke

Rezultati ankete o prevenciji raka dojke
Podeli dalje

Sa željom da saznamo kakvo mišljenje i stav imaju žene o prevenciji raka dojke i da li su i u kolikoj meri upoznate sa merama prevencije i samom bolešću, sinoć smo vas zamolili da učestvujete u jednoj anketi i evo rezultata.

Sa željom da saznamo kakvo mišljenje i stav imaju žene o prevenciji raka dojke i da li su i u kolikoj meri upoznate sa merama prevencije i samom bolešću, sinoć smo vas zamolili da učestvujete u jednoj anketi i evo rezultata.
 

Od 100 anketiranih žena, vas 75% je znalo koji je međunarodni mesec prevencije raka dojke. Dobar deo vas je svesno opasnosti ali i mogućnosti za izlečenje od raka dojke: 38% u potpunosti i 42% poprilično, što je za svaku pohvalu. Ipak, 17% vas dama odgovorilo je da nedostaje više informacija o ovoj temi, ističući dalje da je informisanost žena u Srbiji u vezi raka dojke i svesti o potrebi redovnih pregleda nezadovoljavajuća – čak 61%!, a slede je odgovori osrednja i  nikakva. Za nedovoljnu informisanost podjednako smatrate odgovornima i državu i medije 43%.
 

 
Šta nam ovi rezultati govore? I pored očiglednog poznavanja opasnosti raka dojke i merama prevencije, čestim samopregledima i odlascima kod lekara, rak dojke čini 30 odsto svih novootkrivenih slučajeva raka u Srbiji kod žena i po učestalosti je treći uzročnik smrtnosti. Kod svake dvanaeste žene (koja je uočila neku promenu u svojim grudima) u našoj zemlji dijagnosticiran je rak dojke i svake godine umre preko 1.300 žena. Generalna informisanost žena u Srbiji je na nezadovoljavajućem nivou, što nažalost potvrđuje i podatak da Srbija spada u zemlje sa najvišim stopama smrtnosti od raka dojke (i raka grlića materice).
 

 
Zbog svega toga, neophodno je ozbiljnije uključivanje države ali i medija u kontinuirano pričanje o raku dojke, merama prevencije, važnosti redovnih i bezopasnih pregleda i kontrola, kako bi se rizici smanjili na najmanju moguću meru. Ohrabruje podatak, iz istog izvora, koji govori da od sledeće godine počinju nacionalni skrining programi za rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i debelog creva. Diskutabilna je, pak, starosna granica za preglede grudi 45-65 godina, uzimajući u obzir činjenicu da rak dojke, nažalost, pogađa i mlađe žene. Pored toga, trebalo bi učiniti nešto po pitanju organizacije u državnim zdravstvenim institucijama, kako se više ne bi čekalo i po nekoliko meseci za ultrazvučni ili mamografski pregled grudi.
 
UPDATE: pratite #mojedojkesuOK na Twitteru za novosti, detalje i dalje planove.
 

Podeli dalje

Ostavite komentar

Click here to post a comment

Facebook