Akcije

Tradicionalna medicina – kurs MAP-a

Tradicionalna medicina – kurs MAP-a
Podeli dalje

Tradicionalna medicina—integrativni deo savremene medicine, od pravilnika do primene“ је kurs кreiran za lekare i stomatologe, za medicinske sestre i tehničare, којi čine tim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kurs je kreiran i za sve druge zainteresovane koji prate aktuelnosti vezane za ovu oblast medicine.

Tradicionalna medicina—integrativni deo savremene medicine, od pravilnika do primene“ је kurs кreiran za lekare i stomatologe, za medicinske sestre i tehničare, којi čine tim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kurs je kreiran i za sve druge zainteresovane koji prate aktuelnosti vezane za ovu oblast medicine. 

Tradicionalna medicina obuhvata proverene, stručno neosporne tradicionalne, komplementarne i alternativne metode i postupke dijagnostike, lečenja i rehabilitacije koji blagotvorno utiču ili bi mogli blagotvorno uticati na čovekovo zdravlje.

 

Metode dijagnostike i lečenja tradicionalne medicine su sledeće:
•    Ajurveda
•    Akupunktura i srodne tehnike
•    Homeopatija
•    Fitoterapija
•    Tradicionalna Kineska medicina
•    Kvantna medicina i srodne tehnike
•    Makrobiotika
•    Tradicionalna domaća medicina
•    Kiropraksa i primenjena kineziologija

 

Metode rehabilitacije tradicionalne medicine:
•    Energetska terapija. Reiki
•    Joga vežbe
•    Aroma-terapija
•    Apiterapija
•    Porodični raspored
•    Taj Či Čuan vežbe
•    Detekcija štetnog zračenja
•    Duhovna energetska medicina
•    Či Gong vežbe.
Ovaj kurs je uvod seriju kurseva koje će udruženje Medical Advanced Projects – MAP kreirati i organizovati u cilju promocije, razumevanja i približavanja tradicionalne medicine, kako zdravstvenim radnicima, tako i korisnicima zdravstvenih usluga. Kurs će biti održan 19.11.2011. u svečanoj Sali opštine Novi Beograd.

 

Učešćem na ovom kursu slušaoci će biti: upoznati sa metodama i postupcima integrativne medicine koje se praktikuju u našoj zemlji, upoznaće se sa pravilnikom o primeni metoda integrativne medicine, biće upoznati sa najboljim primerima iz prakse lekara akupunkturologa i najbolji primeri iz prakse lekara homeopate.

 

Polaznici kursa će naučiti da prepoznaju indikacije za primenu integrativne medicine kao i kontraindikacije za primenu metoda iste, naučiće da prepoznaju eventualne komplikacije nastale kao posledica primene metoda integrativne medicine, biće im predstavljene najadekvetnije medicinske nege bolesnicima koji se javljaju izabranom lekaru, polaznici će naučiti koje su mogućnosti kombinovanja metoda klasične i integrativne medicine u cilju postizanja najboljih rezultata u lečenju bolesnika.


Kurs je podeljen u tri celine:

Prvi deo se sastoji od tri predavanja koja obuhvataju antropološku analizu značaja integracije tradicionalne (integrativne) i klasične medicine, upoznavanje sa pravilima o primeni metoda integrativne medicine i daljim planovima SZO vezanih za ovu oblast, kao i upoznavanje sa metodama integrativne medicine i značaju holističkog pristupa u lečenju.

Drugi deo se, takođe, sastoji od tri predavanja u okviru kojih se ističe značaj edukacije izabranog lekara o metodama integrativne medicine, kao i upoznavanje sa akupunkturom i iskustvima lekara koji je praktikuju.

Treći deo se sastoji od tri predavanja u okviru kojih će polaznici biti upoznati sa značajem homeopatije, iskustvima iz prakse lekara-homeopate, а zatim će čuti о primerima interakcije nekih biljnih preparata i lekova koji se koriste u klasičnoj medicini.

Dr Olivera M. Ćirković


Podeli dalje

Ostavite komentar

Click here to post a comment

Facebook