Tag - vaspitanje

Radiš sve kao devojčica!
Deca

Radiš sve kao devojčica!

Iako je u pitanju reklama, „Kao devojčica“ je jedan od najboljih načina za prikazivanje diskriminacije sa kojom su suočene sve devojčice...

Facebook