Zdravlje žene

Šta je geštalt psihoterapija i kako pomaže

Šta je geštalt psihoterapija i kako pomaže
Podeli dalje

Geštalt psihoterapija je pravac u kojem se puno pažnje posvećuje pronalaženju i razvoju adekvatne podrške za određeni stepen kontaktiranja koji želimo ostvariti.

 


Geštalt terapeut radi tako da se usmeri na proces dijaloga s klijentom – ukoliko bi terapeut preuzeo odgovornost za usmeravanje procesa prema cilju, klijent ne bi više bio odgovoran za svoj proces rasta. A sam proces rasta je asimilacija: preobražaj onoga što nisam ja u ono što jesam.

Terapijski proces vodi klijent, a ne terapeut, jer kako je rekao sam Perls (jedan od utemeljivača geštalt pravca u psihoterapiji): “Ono što je hranljivo za klijenta je ekskluzivnost vremena koje mu terapeut daje”.

Terapeuta zanima bilo koja (svaka) vrsta komunikacije: kako verbalna, tako i neverbalna. Važno je šta se poručuje, ali još je važnije kako to činimo. Često novina tog pristupa zbunjuje klijente (npr. terapeut pita klijenta o izbegavanju kontakta očima s terapeutom ili članom grupe, načinu na koji sede ili pokretu ruke, drhtanju u glasu i sl.). U takvim situacijama se kod  klijenata javljaju različiti otpori, koje terapeut nikako neće, niti sme, klasifikovati i/ili osuđivati, već uz klijentovu pomoć istražiti „mehanizam kojim on/ona otuđuje deo svojih ličnih  procesa i time izbegava svesnost sebe i okoline“ (Yontef, 1969).

šta_je_geštalt_psihoterapija_v
Psihoterapiju uvodimo u različitim situacijama: najčešće se javljaju sami klijenti, koji imaju, kraće ili duže vreme problem (zabrinutost) koji nisu u stanju sami da savladaju; ređe se tokom neuropsihološkog testiranja pacijenta diferencijalno dijagnostikuje da zaboravnost, otežano pamćenje, nisu posledica ili najava početka dementnih procesa, već su posledica „zamora materijala“, pa se zaboravnost javlja kao posledica anksioznih  ili depresivnih stanja klijenta, stresa, žalovanja i sl.

Četiri su krajnje zabrinutosti koje su vrlo vidljive u psihoterapiji: izolacija, smrt, smisao života i sloboda (Irvin D. Jalom M.D., NY,USA, 2009.)

 

Psihoterapiju možemo raditi  kako u ordinaciji, tako i u domovima naših klijenata. Gde se terapija izvodi zavisi isključivo od želje i potreba samih klijenata.

 

U radu sa klijentom terapeut se susreće s pojmom klijentovog „stila u uspostavljanju kontakta“, nečega tj. „šeme” koju je klijent/klijentkinja razvio/la tokom života od najranije mladosti: specifične karakteristike kako u uspostavljanju kontakta sa spoljašnjim svetom, tako i u njihovom unutrašnjem svetu osećaja i stavova. Budući da je to podložno stalnoj promeni, prilagođavanju, rastu i razvoju, reč je o procesu, a ne o strukturi. Iz tog razloga proces psihoterapije je ne samo različit za svako ljudsko biće, već se menja i kod svake osobe tokom vremena i samog procesa rada. Opis tog određenog stila uspostavljanja kontakta tokom vremena je ono što se u geštaltu zove posebnošću/individualnošću.

Geštalt psihoterapija se može primeniti kako u individualnom radu, tako i u grupnom, koristi se u porodičnoj terapiji, u radu sa decom, u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, izuzetno je primenljiva u organizacijama i firmama, gde je kostur uspešnosti timski rad i pronalaženje pravog mesta u tom timu.

Dr Olivera M. Ćirković

Ambulanta Beomed


Podeli dalje

Ostavite komentar

Click here to post a comment

Facebook