Akcije

Pink Pony Fondacija Ralph Lauren

Pink Pony Fondacija Ralph Lauren
Podeli dalje

Pink Pony Fondacija Ralph LaurenRalph Lauren je poznat i priznat modni kreator, ali je manje poznato da je i veliki filantrop. Godinama unazad, pokrenuo je i čitav niz filantropskih inicijativa, od kojih je jedna i Pink Pony Fondacija za svetsku borbu protiv raka dojke.

Pink Pony Fund je globalna inicijativa za borbu protiv raka, pa i raka dojke. Misija fonda je da se smanje razlike u lečenju raka u medicinski nerazvijenim zajednicama i omogućavanje da ono bude dostupno svima i u ranoj fazi, kada je više izlečiv. Fond borbu finansira donacijama, kao i prodajom Pink Pony proizvoda, od čega 10% od kupoprodajne cene ide za podršku programa skrininga, rane dijagnostike, lečenja i daljih istraživanja. Kada je u pitanju međunarodna borba, Fondacija ima razgranatu mrežu dobrotvornih ustanova koje imaju direktne koristi od Pink Pony proizvoda.

Pored toga, Ralph Lauren je 2003. u partnerstvu sa Memorial Sloan-Kettering Cancer Center iz Njujorka osnovao  Ralph Lauren Center for Cancer Care and Prevention. Ova dobrotvorna organizacija – ambulanta obezbeđuje tretmane za veliki broj bolesti raka i omogućava pacijentima terapije za smanjenje bola, palijativno zbrinjavanje, kao i lečenje retkih vrsta raka kroz upućivanje na medicinske usluge u Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i drugim bolnicama. Organizacija, takođe, pruža i preventivnu zdravstvenu edukaciju i informisanje stanovništva, a sprovodi i istraživanja radi unapređivanja i podizanja svesti o ozbiljnosti bolesti, merama i načinima prevencije.


Podeli dalje

Ostavite komentar

Click here to post a comment

Facebook