Zdravlje žene

Svetski dan srca 2014

Podeli dalje

Vrste pregleda srca

U redovne i napredne kontrole srca spadaju sledeći tretmani:

1. EKG: uređaj koji meri aktivnost srca, ali se koristi i za dijagnostiku i lečenje

2. Test opterećenja: vežba na pokretnoj traci sa prikačenim elektrodama, čime se ispituje struktura srca i uočavaju potencijalna kardiovaskularna oboljenja

3. Ultrazvuk srca: vrsta pregleda kojim se ispituje struktura, patologija i funkcije srca i dijagnostikuju eventualna urođenja srčana oboljenja

4. Holter monitoring: test praćenja ritma srca ili krvnog pritiska pomoću uređaja veličine mobilnog telefona pričvršćenim na pacijenta 24h, čime se omogućava praćenje razlike u srčanom ritmu/krvnom pritisku tokom određenog vremenskog perioda

5. Transtelefonski monitoring ili TTM: u pitanju je napredna vrsta pregleda u vidu uređaja za snimanje srčanih funkcija koji eventualne promene i probleme putem telefona šalje rezultate u Kliniku za kardiovaskularne bolesti

6. Fleš CT skener: radiološka metoda sa najnižim nivoom zračenja u svetu kojom se obavlja dijagnostika i omogućava snimanje svih delova srca, ali i neinvazivna kardiološka procedura.

Ovo su samo neke od metoda pregleda srca; osnovne možete obaviti u domu zdravlja ili lokalnoj bolnici; dok je za neke neophodno posetiti renomirane privatne zdravstvene centre, poput Acibadema koji smo nedavno posetili i upoznali se sa onime što rade.

Za one koji ne znaju, Acibadem je vodeći privatni zdravstveni sistem u Turskoj koji, između ostalog, može da se pohvali sa 10 naprednih centara za srce u kojima su lečeni i pacijenti iz Srbije unazad nekoliko godina, zahvaljujući ugovoru sa našim zdravstvenim Fondom. Svi zainteresovani se mogu obratiti predstavništvu u Beogradu ili posetiti njihov sajt za više informacija.


Podeli dalje

Ostavite komentar

Click here to post a comment

Facebook