Posao

Kako nasilje u porodici utiče na posao žrtve?

Kako nasilje u porodici utiče na posao žrtve?
Podeli dalje

Posledice nasilja u porodici su dalekosežne i ne odnose se samo na porodične odnose, već itekako utiču i na posao koji žena obavlja.

Žene koje iskuse nasilje u porodici za posledicu imaju i promenjen/smanjen učinak na poslu, rezultat je ankete više od 6.600 evropskih radnika objavljene početkom prošlog meseca. Istraživanje, koje je prvo takve vrste, fokusiralo se na ljude koji rade u kompanijama iz mreže „Jedna od tri žene“ – L’Oreal, BNP Paribas, Carrefour, francuska državna železnička kompanija SNCF i Kering fondacija – a koje su posvećene otkrivanju potencijalnih žrtava nasilja u porodici i pronalaženju podrške za njih. Izraz „jedan od tri“ potiče iz izveštaja Svetske zdravstvene organizacije iz 2003. godine i odnosi se na to koliko će žena biti napadnuto, silovano ili maltretirano u nekom trenutku svog života.

Mada samo istraživanje ne daje reprezentativan izveštaj o stanju porodičnog nasilja, daje uvid u njegove efekte na radnom mestu. Oko 16% žena i 4% muškaraca koji su odgovorili na istraživanje rekli su da trenutno doživljavaju nasilje u porodici ili da su ga iskusili u prošlosti. Ove cifre su pomalo niske u poređenju s onima prijavljenim u drugim istraživanjima, mada se uzrok tome može potražiti i u činjenici da pojedini ispitanici nisu želeli o tome da govore.

Kako nasilje u porodici utiče na posao žrtve?

Prema izveštaju Međunarodne organizacije rada UN-a za 2019. godinu, procenjuje se da su dve od 10 stalno zaposlenih radnica direktno pogođene nasiljem u njihovim romantičnim vezama. Jedna trećina pogođene grupe izveštava da je pretrpela nasilje od strane svog partnera u nekom trenutku tokom svog radnog života. Slično tome, evropska studija procenjuje da je 22% žena bilo izloženo fizičkom i seksualnom nasilju koje su izvršili trenutni ili prethodni supružnici, a 43% je doživelo psihičko zlostavljanje. Evropski institute za procenu dodate vrednosti izračunao je da godišnji trošak nasilja nad ženama u Evropskoj uniji samo u 2011. iznosi oko 228 milijardi eura.

Zloupotreba na ili oko radnog mesta ili na društvenim mrežama – uključujući pretnje kontaktiranjem kolega – osnovni su načini na koje nasilje u porodici proširuje domet profesionalaca, prema novom istraživanju. Doživljavanje zlostavljanja tokom radnog vremena dovodi neke ljude do manje produktivnosti nego inače ili ih nagoni da izbegavaju posao uopšte. Ukupno, 55% onih u novoj anketi koji su doživeli nasilje u porodici reklo je da je uticalo na njihov rad na bar jedan od sledećih načina:

  • kašnjenje
  • izostanci sa posla
  • ostajanje prekovremeno bez ikakve produktivnosti

Glavni navedeni razlozi uključuju psihološku kontrolu, pretnje i povrede i/ili oduzimanje ključeva ili drugih predmeta koji su od suštinskog značaja za njihov posao. Određeni broj ispitanika bio je izložen fizičkom uzdržavanju i seksualnom nasilju. Polovina ispitanika koji su doživeli ovu vrstu nasilja izjavila je da im je produktivnost opala i da su se osećali rastrojeno, umorno i nekontrolisano.

Otprilike jedna trećina žrtava izjavila je da je u stanju da razgovara o svojim problemima sa kolegom, nadređenim ili profesionalcem za ljudske resurse. Nasilje u porodici pogađa čak i one koji ga ne dožive iz prve ruke. Internet anketa „Jedna od tri žene“ poslata je ka 40.000 zaposlenih između maja i jula prošle godine, a način njihove diseminacije utvrdila je svaka kompanija. Detalji ankete, kao i svi rezultati i zaključci istraživača dostupni su u izveštaju na sajtu Fondation Face.


Podeli dalje
Tagovi

Ostavite komentar

Click here to post a comment

Facebook